Logo

Používají OpenOffice.org

-----------

 Domovská stránka

 Pro uživatele
     Download (1.1.2 CZ)
         Loga, popisky CD
         OpenOffice.org na CD
     Licenční podmínky
     Vlastnosti
     Screenshoty
     Školení
     Průvodce instalací (PDF)
     FAQ
     Používají OpenOffice.org
     Šablony
     Tipy a triky
     Knihy
     Napsali o nás
     Oznámení chyby
     Konference uživatelů
     Dotazník pro uživatele
     Sponzoring
     Odkazy

 Pro vývojáře
     Projekt

Současné verze:
česká 1.1.2, anglická 1.1.2

-----------

Projekt sponzoruje a organizuje:
SuSE logo

Projekt podporuje:
Sun logo

Hosting projektu:
SourceForge Logo

-----------
Náměty a připomínky k webu: webmaster

Na této stránce bychom chtěli sbírat zkušenosti s OpenOffice.org od vás, našich uživatelů. Používáte-li OpenOffice.org pro svoji práci, napište nám to a podělte se o tom i s ostatními uživateli české verze OpenOffice.org!

OpenOffice.org ve středně velké společnosti (22. listopadu 2003)

Jan Ostrý nám napsal:

Pracuji jako IT-administrátor ve středně velké společnosti. Protože společnost procházela v minulých letech výrazným růstem, hledaly se oblasti, kde se dalo dosáhnout úspor, aniž by bylo ohroženo bezproblémové fungováni společnosti. Jako jednou z oblastí možných úspor bylo vyhodnoceno i oddělení IT a oblast kancelářských aplikací. Po krátkém testování bylo jasné, že přechodu společnosti od kancelářského balíku Microsoft Office na nejprve 602Suite a později na OpenOffice.org 1.0.1 nic nebrání. Toto rozhodnutí s sebou samozřejmě neslo určité potíže, což se tyká převedení souborů ve formátu DOC a XLS, ale po krátkém čase se daný přechod uskutečnil. Jednalo se tehdy o 30 PC, nyní jich s OpenOffice.org u nás pracuje přes 80.

Momentálně používá společnost OpenOffice.org 1.1 k úplné spokojenosti. Dříve zakoupené Microsoft Office jsou využívány jen ve dvou případech:

  1. V případě, že nám do společnosti přijde dokument, s kterým má OpenOffice.org problémy při otevírání. Díky kompatibilitě OpenOffice.org 1.1 je tato skutečnost již málo častou.
  2. Naše controllingové oddělení používá Microsoft Access pro přístup do našeho IS. Výsledky a reporting včetně prezentací již ovšem vytváří převážně v OpenOffice.org.

Podle mého názoru je použití OpenOffice.org ideálním kancelářským balíkem při vynikajícím poměru cena/výkon. OpenOffice.org ušetřilo naší společnosti výrazné finanční prostředky, které mohly být využity efektivněji.

OpenOffice.org na Českých drahách (12. listopadu 2003)

Jiří Zachař nám napsal:

Pracuji na Českých drahách, na jednom ze stupňů řízení v oblasti informatiky (pro představu - do mé kompetence spadá něco přes 1 200 PC na Ústecku a Karlovarsku).

S OpenOffice.org jsem se poprvé seznámil asi 14 dní po zveřejnění první anglické verze. Mé první pocity byly ohromující. Říkal jsem si : "konečně začátek konkurence pro jednu firmu, která ovládla softwarový svět PC". Anglickou verzi jsem testoval přibližně měsíc na svém pracovním PC, než jsem se rozhodl pro její skutečné nasazení do běžného provozu. Ve spolupráci s mým kamarádem a přednostou železniční stanice Oldřichov u Duchcova Ing. Jarešem (tímto mu děkuji) jsme OpenOffice.org v anglické verzi nasadili na 1 kancelářskou pracovní stanici. Po 2 měsíčním provozu jsme se shodli, že (bohužel) pro běžného uživatele počítače je anglická verze nepoužitelná (jazyková bariéra...).

Poté jsem netrpělivě čekal na počeštění OpenOffice.org. Jakmile se objevila první česká verze, tak jsem ve spolupráci s informatiky začal tento kancelářský balík nasazovat na vytipovaná pracoviště. V současné době máme přibližně 30 instalací. V průběhu měsíce listopadu a prosince dojde k dalšímu rozšíření o 15 instalací na úseku mzdové účtárny.

Na ČD došlo k revizi standardů základního softwarového prostředí, kde se hovoří o OpenOffice.org jako "alternativním kancelářském balíku". Tímto krokem padla další bariéra, která neumožňovala rozšíření tohoto produktu na ČD.

Jsem přesvědčen, že nasazováním OpenOffice.org lze ušetřit značné finanční prostředky a vymanit se z nadvlády Microsoftu, v čemž vidím obzvláště pozitivum. Jako určitou kompenzaci za používání OpenOffice.org přispívám do konference uživatelů tohoto software, snažím se upozorňovat na vzniklé problémy, případně chyby, které jsme ve spolupráci s uživateli podchytili.

OpenOffice.org v malé firmě (15. října 2003)

Jirka nám napsal:

Tento vynikající kancelářský balík používám už několik let souběžně s koupenou verzí jiného balíku (602SUITE). V časech verzí 1.0.x trpěl ještě mnoha chybami a nebyl stabilní, 602SUITE nad ním vcelku bez problémů vítězila. Postupem doby (zkoušel jsem každou zveřejněnou verzi) byl ale stále lepší a dnešní finální verze 1.1.0 nemá podle mého názoru žádné významné či nepřekonatelné chyby. Provozuji ho pod Windows 98SE a na dnes už slabším 500 MHz procesoru s 256MB RAM, přesto je zcela přijatelně svižný.

OpenOffice.org Writer (ekvivalent Microsoft Wordu) používám při psaní korespondence, nejrůznějších (poměrně dost složitých) vnitrofiremních dokumentů a samozřejmě pro prohlížení nebo editaci přijatých dokumentů vytvořených v Microsoft Office. Nutno podotknout, že kompatibilita s Microsoft Office je na vysoké úrovni (obvykle výrazně lepší než u 602SUITE) a většina dokumentů se otevře buď zcela perfektně, nebo s minimálními odchylkami na úrovni formátování textu či objektů. Pro zobrazení ojedinělých problematických souborů existuje free prohlížeč Microsoft Word Viewer.

OpenOffice.org Calc (analogie Microsoft Excelu) využívám méně, ale nesetkal jsem se ani u něj s nějakým problémem. Kompatibilita s Excelem je vynikající, jediný problém nastává při otevírání dokumentů, u nichž je použito zaheslování. OpenOffice.org Calc jsem bez nejmenších potíží použil např. při vyplňování daňového přiznání na základě šablon, volně k tomu účelu dostupných na různých specializovaných serverech. Pokud by snad někdy měl OpenOffice.org Calc problémy, lze k prohlížení opět použít free Microsoft Excel Viewer.

OpenOffice.org Draw (od Microsoftu není ekvivalent) jsem začal používat místo stařičkého (i když stále vyhovujícího) Corel Draw 3.0 a mohu říct, že na většinu činností mi naprosto stačí. Vytvářím v něm nejrůznější výkresy, schematická znázornění apod. a práce s ním i výsledek jsou zcela uspokojivé.

OpenOffice.org HTML editor (jednoduchá obdoba Microsoft FrontPage) je jedním z mála free WYSIWYG editorů a mohu prohlásit, že kompatibilita s jednoduššími stránkami je velmi dobrá. Používám ho např. pro editaci některých už existujících stránek, které si chci uložit pro pozdější off-line prohlížení a obsahují pro mě zbytečné informace nebo části. Zkoušel jsem v něm i vytvořit několik svých stránek (i když na amatérské a spíš pokusné úrovni) a nesetkal jsem se téměř s žádnými problémy.

OpenOffice.org Impress (obdoba Microsoft PowerPoint) využívám okrajově, ale zjistil jsem, že třeba pro některé demonstrační popisy programů apod. je použitelný velmi dobře. Vytknul bych mu snad pouze slabší kompatibilitu se staršími formáty Microsoft PowerPoint (na prohlížení ale opět existuje free Microsoft PowerPoint viewer).

Na celém balíku velmi oceňuji i perfektně provedený export jakéhokoliv zpracovávaného dokumentu do formátu Adobe Acrobat (PDF - výborné výsledky, jednoduchost exportu) a dobře funkční export do formátu Macromedia Flash (SWF). Myslím, že pro jednotlivce a menší skupiny, kteří se mohou ohledně výběru software rozhodovat sami, je OpenOffice.org velmi dobrou alternativou Microsoft Office. Je zdarma i pro komerční využití, výkonem je naprosto srovnatelný, někdy Microsoft Office i předčí a finanční úspora je značná.

OpenOffice.org na Katolické teologické fakultě UK (15. října 2003)

Ivo Kylar nám napsal:

Na Univerzitě Karlově v Praze, Katolické teologické fakultě na novějších počítačích v kancelářích a kabinetech používáme OpenOffice.org 1.1.0 (i když na některých je zároveň i Microsoft Office). Až budou odladěny případné chyby, chystáme se používat tuto verzi i v počítačové učebně, kde je nyni nainstalovana anglická verze OpenOffice.org 641 (bezdiskové stanice - složitější instalace).

OpenOffice.org pro diplomovou práci (8. října 2003)

Josef Rypar nám napsal:

V OpenOffice.org 1.0.2 jsem dělal na jaře celou diplomovou práci. Přešel jsem na něj ze zvědavosti, co umí. Diplomová práce obsahovala asi 40 obrázků, přes 20 tabulek a spoustu rovnic. Ke strukturování jsem používal styly, automatické číslování nadpisů, automatické číslování obrázků a tabulek, bohužel rovnice číslovat neumí. Asi týden jsem četl nápovědu, než se mi podařilo nastavit korektní číslování tabulek a obrázků, aby vše odpovídalo číslům kapitol, a tak nějak to vše společně automaticky fungovalo. Nicméně té práce nelituji a s OpenOffice.org jsem byl ve výsledku spokojen. Práci o sedmdesáti stranách zvládl bez větších potíží.

OpenOffice.org v církvi (8. října 2003)

Jiří Burda nám napsal:

OpenOffice.org máme v naší organizaci (církev) nasazen na 2 počítačích. Oba počítače byly dar. Přestože registrované církve mohou v současné době nakupovat software u společnosti Microsoft za ceny SELECT, tak jsme začali používat OpenOffice.org. Z balíku v tuto chvíli používáme především Writer na psaní dopisů, textů a jako prohlížeč příchozích souborů. U takovýchto dokumentů nenarážíme na žádné problémy s kompatibilitou. Calc ani Impress zatím nevyužíváme. Co však využíváme hodně je Draw (nástroj na vektorovou grafiku). Vytváříme v něm celou řadu letáčků, pozvánek, plakátů, nápisů, vizitek apod. Draw je velmi intuitivní (mimo jiné obsahuje také nápovědu v českém jazyce) a je svým ovládáním podobný programům Corel Draw nebo Zoner Calisto, jeho výhodou však je, že jej můžeme mít legálně nainstalovaný na libovolném počtu počítačů včetně domácích, a tak si můžeme mezi sebou dokument posílat a provádět korekce. Další velmi užitečnou funkcí je přímý export do formátu PDF (který zachovává formátování). Pokud pozvánky a letáčky posíláme elektronickou poštou, tak je tato funkce neocenitelná. Umí i export do jiných formátů včetně JPG, což je výhodné na webové stránky.

OpenOffice.org na technické škole (8. října 2003)

Jiří Burda nám napsal:

Na počítači v práci nemám nainstalován Microsoft Office, ale pouze OpenOffice.org. Už delší dobu jsem hledal software, který by byl schopen zobrazit a editovat mnou vytvořené materiály v Microsoft Wordu. Tyto materiály nejsou pouhý text, ale obsahují diagramy, grafy a také matematické vzorce, které je OpenOffice.org od určité vezre schopen načíst a editovat. Občas použiji také Calc pro vytvoření grafu. Z minulosti mám prezentace vytvořené v Microsoft PowerPoint a také tyto lze do OpenOffice.org načíst. Pokud se při tvorbě dokumentů v Microsoft Office dodržují alespoň základní pravidla pro formátování dokumentu, tak jsou problémy s kompatibilitou velmi ojedinělé. Počítač se mnou sdílí moje kolegyně, která s mou malou pomocí OpenOffice také úspěšně používá.

OpenOffice.org v internetové kavárně (8. října 2003)

Vieroslav Mesarč nám napsal:

Provozuji internetovou kavárnu a protože nejsem bohatý, hledal jsem software pro klientské PC, který by byl pokud možno co nejlevnější. Začínal jsem se třemi klientskými PC, a tak jsem používal software od společnosti 602, který je také zdarma pro nekomerční využití a pro komerční do tří licencí. Když jsem postupně rozšířil počet klientských PC na pět, začal jsem se poohlížet po jiném kancelářském software, jenž by byl pokud možno zdarma. Tak jsem narazil na Openoffice.org. Nainstaloval jsem jej na všechny klienty a sám jsem se s tímto softwarem začal seznamovat, abych mohl svým zákazníkům případně poradit. Nikdy před tím jsem tento balík ani neviděl. Dříve jsem pracoval jako správce sítě ve firmě s 65 PC kde se používal výhradně software společnosti Microsoft.

Moji zákazníci jsou převážně zvyklí pracovat s aplikacemi Microsoftu, nosí si tedy na disketách dokumenty vytvořené ve Wordu či Excelu a s převody nejsou vůbec žádné problémy. V OOo jsem v konfiguraci upravil nastavení výchozího písma (Arial) a ukládání do dokumentů *.doc a *.xls. Nic víc jsem nemusel nastavovat a upravovat. Zatím se mi za přibližně měsíc provozu nestalo, že by někdo vůbec nevěděl co a jak použít, sem tam se někdo zeptá jak definovat nadpis a podobně, ale to je vše. Každý kdo někdy pracoval s aplikacemi společnosti Microsoft se v OpenOffice.org orientuje velmi dobře a já jsem navýsost spokojený jednak proto, že zákazníci mají to co potřebují a samozřejmě také že jsem za tento software nemusel platit nehorázné sumy.

Jediná malá výhrada na závěr: používám verzi 1.0.3 a trochu mi vadí poněkud pomalejší náběh aplikace. Proto se těším na verzi 1.1. která by měla reagovat rychleji.

Všem tvůrcům děkuji za fakt dobrou práci.

OpenOffice.org v advokátní kanceláři (6. října 2003)

Daniel Hrbáč nám napsal:

Kancelářský balík Openoffice.org používáme v naší kanceláři na čtyřech počítačích již od jeho vzniku. Jeho nasazení spočívá v celodenní práci s textovým editorem Openoffice.org Writer a občasném použití tabulkového procesoru Openoffice.org Calc. Vyhnuli jsme se používání drahého monopolního kancelářského balíku a díky tomuto produktu jsme v uplynulých dvou letech ušetřili nemalé prostředky. Oceňujeme širokou škálu funkcí a možností, které program nabízí a která svou šíří přesahuje konkurenční kancelářské balíky. Zejména je pro nás přínosem možnost exportu souborů do formátu .pdf, která nám umožňuje sdílet tyto soubory s našimi zákazníky.

Díky české a anglické komunitě Openoffice.org jsme neměli problém s technickou podporou produktu, byť jsme ji využili velmi zřídka, protože balík je velmi intuitivní a jednoduchý na ovládání.