Logo

Oznámení chyby

-----------

 Domovská stránka

 Pro uživatele
     Download (1.1.2 CZ)
         Loga, popisky CD
         OpenOffice.org na CD
     Licenční podmínky
     Vlastnosti
     Screenshoty
     Školení
     Průvodce instalací (PDF)
     FAQ
     Používají OpenOffice.org
     Šablony
     Tipy a triky
     Knihy
     Napsali o nás
     Oznámení chyby
     Konference uživatelů
     Dotazník pro uživatele
     Sponzoring
     Odkazy

 Pro vývojáře
     Projekt

Současné verze:
česká 1.1.2, anglická 1.1.2

-----------

Projekt sponzoruje a organizuje:
SuSE logo

Projekt podporuje:
Sun logo

Hosting projektu:
SourceForge Logo

-----------
Náměty a připomínky k webu: webmaster

Softwarové produkty samozřejmě obsahují chyby. V české verzi OpenOffice.org je jistě ještě velmi mnoho chyby. Pokud nám pomůžete je odstranit, budeme jedině rádi. Abychom mohli efektivně opravovat chyby, potřebujeme mít velmi dobré informace o daném problému. Naleznete-li nějakou chybu v české verzi OpenOffice.org, připravte si, prosím, všechny dostupné informace, které jste schopni o daném problému získat. Vždy se zkuste nejprve s ostatními uživateli OpenOffice.org poradit, jestli náhodou neznají řešení problému. Konferenci uživatelů najdete zde.

Na této stránce je uveden vhodný postup pro všechny typy chyb, na které můžete narazit. Pokud zde není postup, jak oznámit specifickou chybu, jedná se o chybu na této stránce. I takovou chybu nám však můžete oznámit a pomoci tak zlepšit komunikaci s vámi, našimi uživateli.

Jak oznámit chybu?

Náš projekt je součástí OpenOffice.org, a proto využívá systém pro oznamování chyb tohoto projektu. Systém se jmenuje IssueZilla. Abyste mohli chybu do tohoto systému zanést, musíte být registrovaným uživatelem projektu OpenOffice.org. Registrovat se můžete zde. Proč je registrace nutná i pro oznámení chyby? Je velmi obtížné vyřešit jakoukoli chybu, pokud ten, kdo chybu nalezl, není k nalezení a nemůže tedy potvrdit vyřešení chyby. Věříme, že tento krok pochopíte.

Chcete-li oznámit chybu v našem projektu, zvolte při oznamování komponentu cs a vhodnou subkomponentu, která odráží základní oblasti našeho projektu. Subkomponenty a doplňující informace o tom, jak oznamovat chyby v nich, jsou dále popsány.

Chyba v českém překladu (menu, dialogy apod)

Naleznete-li chybu v českém překladu některé z položek menu nebo v některých dalších textech, je vždy nejlepší uložit snímek obrazovky a přiložit jej k oznamované chybě. OpenOffice.org je velmi rozsáhlý program a je možné, že se uvedený řetězec vyskytuje na více místech. Proto je velmi důležité vidět, kde přesně se problém nachází.

Chyba v překladu nápovědy (vlastní nápověda, rozšířené tipy)

Velmi podobně je na tom nápověda. Vlastní text nápovědy obsahuje neuvěřitelné množství textu. Naleznete-li proto chybu na některé stránce nápovědy, bude nejlepší, když si opět uložíte snímek obrazovky a přiložíte jej k oznamované chybě. Pokud navíc uvedete i komponentu nápovědy (Basic, Calc, Draw, Impress, Writer apod.), usnadníte nám opravu této chybu. Chyby v nápovědě zadávejte do subkomponenty helpcontent.

Chyba specifická pro daný operační systém (Windows, GNU/Linux, Solaris)

Tyto chyby je velmi obtížné odladit. Pokud nám však dokážete přesně popsat, na jakém operačním systému jste danou chybu pozorovali, případně s jakou verzí doplňujícího programového vybavení (např. X serveru, knihovny C apod.), velmi nám zjednodušíte práci. Pokud navíc dokážete problém reprodukovat např. i v původní anglické verzi OpenOffice.org nebo na jiném operačním systému, budeme jen kousek od vyřešení problému. Podobné chyby prosím oznamujte v subkomponentě code.

Chyba na webových stránkách projektu

Naleznete-li chybu na webových stránkách projektu, případně máte-li nápad, jak webový server vylepšit, neváhejte oznámit chybu v subkomponentě www. Přiložte také přesné URL, kde jste na chybu narazili.

Chyba ve všeobecné funkčnosti OpenOffice.org

Naleznete-li chybu, kterou je možné reprodukovat i v původní anglické verzi Openoffice.org, bude nejlepší oznámit chybu do IssueZilly v angličtině a přiřadit ji jinému projektu, než cs. Zvýší se tak pravděpodobnost brzké opravy chyby.